Det spännande projektet INDIGO är snart igång på allvar.