almi.jpg

ALMI

Utvecklingsmedel som hanteras av Almi Halland AB

 1. Förstudiemedel 
  Almi maximalt 100 000 kronor, löpande ansökningar
  Avser stöd i mycket tidiga faser i utveckling av en ny unik vara eller tjänst, kan sökas av privatpersoner och företag.

 2. Innovationscheck
  Vinnova via Almi, maximalt 100 000 kronor, löpande ansökningar
  Stöd till utvecklingsprojekt i företag med över tre, minst heltidsanställda och ordnad ekonomi. Företaget får inte erhållit stöd från Vinnova inom en femårs period. Företagets omsättning måste överstiga 1,5 miljon kronor vid senaste bokslutet.

 3. Affärsutvecklingscheck för internationalisering
  Tillväxtverket via Almi, maximalt 250 000 kronor, läs mer på Almis hemsida
  Stöd till företag med fler än två heltidsanställda och ordnad ekonomi.
  Stödet skall användas till förberedelse för att nå en internationell marknad med hjälp av extern kompetens.
  Krav på medfinansiering med 50% av externa kostnader. Företagets omsättning måste överstiga 3 miljoner kronor vid senaste bokslutet.

 4. FoU-check
  ALMI och Region Halland, maximalt 250 000 kronor, löpande ansökningar
  Stöd till företag med minst två heltidsanställda och ordnad ekonomi för forskning och utveckling där utvecklingsinsatserna genomföres av olika forskningsinstitut etc. Krav på medfinansiering med 50% av projektets kostnader.

 5. Utvecklingscheck
  Små och medelstora företag i Halland kan ansöka om bidrag till konsulthjälp för företagsutveckling. Utvecklingschecken kan vara på högst 150 000 kronor och 50% medfinansiering från bolaget själv krävs. Syftet med utvecklingschecken är att öka konkurrenskraften hos de halländska företagen genom att stimulera till vidareutveckling och förnyelse som på sikt kan skapa nya arbetstillfällen, läs mer på Almis hemsida.

 6. Innovationslån
  ALMI, inget maxbelopp löpande ansökningar
  Villkorslån till företag för utveckling av vara eller tjänst i tidiga faser. Krav på medfinansiering med 50% av projektets kostnader. Lånet återbetalas normalt inom fem till sex år, räntan betalas löpande.

Vissa av utvecklingsmedlen är tidsbegränsade och kan vara förbrukade, kontrollera därför alltid först på vår Almis hemsida innan du skickar in din ansökan. 
Du kan även kontakta Almis innovationsrådgivare för att få aktuell information. Telefon: 035-153800