Innovationscheckar.jpg

Innovationscheckar

IUC Halland förmedlar sex innovationscheckar från Vinnova på 100 000 kronor vardera per år, fram till år 2017. Har du en idé - ta chansen och sök

Checkarna har samma förutsättningar som finns hos ALMI och Coompanien. Målgruppen är innovativa företag med befintlig verksamhet.

Krav för att kunna få stöd: 

 • Företaget har minst tre anställda - med anställda jämställs medlemmar i ekonomiska föreningar, gemensamma operativa ägare
 • Det ska finnas minst ett årsbokslut, med minst 1,5 miljoner kronor i nettoomsättning
 • Målet ska var företag som bedöms ha möjlighet till affärsinriktad tillväxt
 • Medlen ska finansiera externa tjänster som tillför kompetens
 • Företagen ska ha vilja, förmåga och intresse för innovationsinsatser
 • Innovativ inriktning – produkt, process, marknad, organisation, nätverk är
  alla lika intressanta. Men det får exempelvis inte vara kopiering av det som
  redan finns eller utveckling av tjänster som i sin tur ska leda till innovation
  eller generell konsultrådgivning. Det ska vara nytt för företaget.
 • SMF i koncerner samt utlandsägande godkänns - men koncernen måste
  uppfylla SMF kraven. Eget org.nr. i Sverige är ett krav
 • Prioriterat är ”vanliga” företag som normalt inte har någon tidigare samverkan med Vinnova. 
  För dem gäller följande:

  Får inte haft projekt/stöd med mer än 50 000 kronor mellan 2011-2015

Arbetsgången för att få en innovationscheck
1. Känner du dig ingå i gruppen som kan beviljas en check:
Kontakta Sten Liljedahl på sten@tek.se eller 0708-508090.
2. Du ger oss ditt organisationsnummer och vi kollar med Vinnova att du kan få stöd
3. Efter ja från Vinnova så fylls en ansökan i som sedan skickas till er.
4. IUC går igenom ansökan vid ett besök hos er. En analys av företaget sker och avtal kopplade till stödet ifylls.
5. IUC:s styrelse rekommenderar Vinnova att godkänna en innovationscheck till företaget.
6. Vinnova tar beslut och 100 000 kr betalas ut.
7. IUC håller en fortlöpande kontakt med företaget under projektperioden.
8. Redovisning sker av projektet. Förutom en genomgång av vad som uppnåtts måste en ekonomisk redovisning ske genom att uppvisa externa fakturor motsvarande 100 000 kr.