Dags att digitalisera!

Använd digitaliseringens möjligheter som konkurrensfördel. Anmäl ditt företag till INDIGO och få expertstöd i er digitala satsning.

I en värld där allt går snabbare och snabbare och där små företag kan konkurrera med stora företag på en global marknad med små medel gäller det att vara med. Digitalisering handlar om att öka konkurrenskraften, effektivisera och automatisera processerna och minska avståndet till kund/leverantör.

 

Vad är INDIGO?

INDIGO är ett utvecklingsprogram framtaget för att stötta små och medelstora företag att öka användningen av digital teknik för att höja kundvärdet, öka konkurrensförmågan, effektivisera processerna och minska slöseri av tid och resurser.

INDIGO har plats för 24 företag som får individuellt stöd av coacher kombinerat med kunskapsseminarier. Effekten blir på flera plan.

 

Ni får i INDIGO:

ANALYS OCH HANDLINGSPLAN:

4 timmar individuell coachning för varje deltagande företag.

COACHNING:

16 timmar individuellt anpassad coachning baserat på företagets handlingsplan.

KUNSKAPSSEMINARIER:

3 seminarier baserade på programmets deltagare och dess gemensamma utmaningar.

STUDIEBESÖK:

Halvdags studiebesök hos ett företag som genomfört en digitaliseringsresa. 

UPPFÖLJNING:

Individuell uppföljning och reviderad handlingsplan.

 

För mer information och anmälan kontakta Erika Gyllensvaan på erika.gyllensvaan@iuchalland.se eller 0733-80 86 44.

 

Publicerad: 2018-05-31 kl. 16:30

Senast ändrad: 2018-08-09 kl. 14:09