Header-Marknadslyftet2.jpg

Det går bra för Marknadslyftet

Nu när Marknadslyftet nu går in i nästa fas, har Kontigo, som står för Marknadslyftets externa utvärdering och ska kontrollera så att projektet uppfyller sina mål, kommit en ny delrapport som visat sig vara mycket positiv.

Marknadslyftets mål är att deltagande företag ska öka sin konkurrenskraft genom att utveckla och genomföra marknadsorienterade strategier för expansion på nya eller befintliga marknader, med nya eller befintliga produkter, och med tillhörande tjänster. Projektet genomförs i två faser och urvalet av företag som deltar görs i flera olika steg. Baserat på intervjuer med en majoritet av företagen som deltagit i projektet, kombinerat med andra iakttagelser i utvärderingsarbetet drar Kontigo följande slutsatser:

    • Marknadslyftet har lyckats väl i rekryteringen av företag till projektet

    • Projektet har hög relevans för merparten av företagen som deltagit i projektet

    • Marknadslyftet har goda förutsättningar att nå projektmålen

 

Läs hela rapporten via länken till höger. 

Så här tycker de deltagande företagen

 

På bild nedan: Peter Bjerksjö på Kontigo som står för Marknadslyftets externa utvärdering och ska kontrollera så att projektet uppfyller sina mål, samt bistå med coachning och support till projektledarna.

 

Projektet är beviljat av Tillväxtverket, ägs av IUC Halland, samverkar med TEK Kompetens och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland.

              

 

Publicerad: 2018-04-18 kl. 08:38

Senast ändrad: 2019-05-16 kl. 08:23