Digiresan har startat!

Projektet Digiresan Kompetensutveckling utbilda individer om digitalisering, för digitalisering och i digitalisering.

Digiresan – Kompetensutveckling

Digiresan som går hand i hand med Indigo har gått in i genomförandefasen. Nu har de första 15 halländska företagen rekryterats till projektet och i augusti sätter verksamheten igång på allvar med utbildningar tillsammans med projektets andra partners.

 

Så här ser arbetsgången ut:

Med gångspunkt i handlingsplanen kommer Digiresan tillsammans med företagsledningen att analysera företagets och individernas behov av digitalisering och digital kompetens. Genom fokus på medarbetarnas kompetensutvecklingsbehov läggs grunden för det fortsatta arbetet med digitalisering. För att skapa goda förutsättningar och möjliggöra digitaliseringsprocessen erbjuds även t .ex. ledarskaps-utbildningar, Lean-kurser och IT-utbildningar. Alla kompetensutvecklingsaktiviteter utgår från vår framgångsrika metodik för effektiva lärformer.

 

Upplägg för kompetensutveckling

  1. Analys av företagets och de enskilda medarbetarnas behov av kompetensutveckling inom digitalisering

  2. Kompetensutvecklingsplan för individer på företag

  3. Utbilda individer om digitalisering, för digitalisering och i digitaliseringLäs mer om Digiresan här!

Publicerad: 2018-06-19 kl. 14:48

Senast ändrad: 2018-08-09 kl. 14:09