Vilka effekter ger det företag att vara med i EU-projekt?

Marknadslyftet är nu inne i fas två där västsvenska industriföretag får unik och konkret hjälp att utveckla sin produkt eller marknad av noga utvalda experter. Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och Region Halland. Projektet ägs av IUC Halland.

För att vara bättre rustade för att komma ut på nya marknader har flera av företagen börjat med att fokusera på ledarskap och organisation. När de bitarna har kommit på plats har marknadsfokuseringen kunnat börja.

Under december månad 2018, ett och ett halvt år in i projektet, gjorde projektledarna Sten Liljedahl och Birgitta Lennermo uppföljningsintervjuer med alla de 25 företagen. Resultatet var mycket positivt och följeforskaren Daniel Hallencreutz på Kontigo kunde konstatera att ”Företagen i Marknadslyftet helt klart har gjort en förflyttning”.

Tänker eller arbetar företagen annorlunda nu?

Alla företag fokuserar mer på tillväxt. Många har blivit säkrare och modigare och fått verktyg som verkligen har ändrat deras arbetssätt. T.ex. verktyg som underlättar att fokusera på de viktigaste kunderna. Företagen har blivit betydligt bättre på att sätta mål, förankra dem hos medarbetarna och jobba mot målen. På så sätt har medarbetarna fått större förståelse för verksamheten och blivit mer delaktiga i företagens utveckling. Bättre struktur och planering och tydligare ansvarsområden är också ett tydligt resultat. På så sätt har brandkårsutryckningar minskat och leveranssäkerheten ökat. Tack vare arbetet i Marknadslyftet har resultatet på sista raden ökat hos många företag och därmed har stressen hos ägaren/VD:n minskat.

Hur upplever företagen det att ta in extern kompetens?

För många av företagen har detta varit en ögonöppnare. Det har varit riktigt bra att få in expertis utifrån, någon som ser på företaget från en annan synvinkel. Det som har hänt är att många har tagit större och snabbare kliv framåt. Saker som man har tänkt göra länge har plötsligt blivit gjorda men kanske på ett lite annat sätt än man hade tänkt från början. Företagen känner sig mer öppna för att fortsätta att ta in extern kompetens och har även gjort förändringar i ledningsgrupper och styrelser.

Hur upplevs nätverken i Marknadslyftet?

Nätverk är något som Marknadslyftet har fokuserat på och det lyfts av de flesta som mycket positivt. En del har haft bra nätverk sedan tidigare men många har utvecklat sina nätverk tack vare Marknadslyftet och på så sätt fått nya perspektiv på sin verksamhet men även bra kontakter för kommande affärer. Flera har även börjat arbeta mer strukturerat med LinkedIn och andra sociala medier.

Vad är det allra bästa med Marknadslyftet?

”Det bästa är att det har varit så konkret och hands-on för oss företag!”

”Marknadslyftet har utgått från vad vi företag behöver”

”Det bästa som har hänt mig. Jag har lärt mig delegera och är inte alls lika stressad längre!”

”Att få stöd över tid är något vi värdesätter”

 

Projektet är beviljat av Tillväxtverket, ägs av IUC Halland, samverkar med TEK Kompetens och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland.

              

 

Publicerad: 2019-03-26 kl. 10:00

Senast ändrad: 2019-05-16 kl. 08:30