marketing-board-strategy-medium.jpg

Ägare

IUC Halland kan både förmedla kontakter till bidragsgivare och äga/driva gemensamma utvecklingsprojekt med industrin. Ägare är såväl företag som kommuner i Halland samt fackförbundet Unionen.

IUC Halland ska vara en aktiv partner för industrins utveckling i Halland genom att se till att företagen kan få del av de utvecklingsmedel som finns nationellt och internationellt, samt stödja kunskapsöverföring mellan företag så kallad teknikmäkling.

IUC Halland ägs av: Bendiro, CE-produkter, Core Link, Etikhus, Falkenbergs kommun,Frigadon, Motorn (Svenssons), Getinge storkök, Halmstad kommun, Hylte kommun, Hylte solutions, Halmstad Industri El, Halmstad gummifabrik, Laholms kommun, Made in Laholm, M2 Retail Solutions, Randek, Region Halland, TEK Halland, Tomal, Silvandersson Sweden, Unionen samt Varbergs kommun