Bli en av oss.jpg

Bli en av oss

Vill du vara med att utveckla industrin i Halland och samtidigt ta del av nationella och internationella utvecklingsmedel för ditt företag? Då ska du bli partner i IUC Halland.

Ju fler vi är desto mer kan vi tillsammans göra för att stödja halländsk industri.

IUC Halland är ett aktiebolag som ägs av ett antal företag och organisationer som aktivt vill utveckla industrin i Halland. Syftet är att lyfta fram industrin och se till att industriföretagen får del av nationella och internationella utvecklingsmedel.

Som aktiv partner i IUC Halland delar du med dig av dina behov och dina tankar om framtiden för ditt företag. Informationen ligger till grund för de projekt som drivs inom IUC Halland.

Partnerskapet innebär:

  • Att du löpande blir informerad om de utvecklingsmedel som är på gång och kan vara aktiv i de gemensamma satsningar som kommer att göras.
  • Att vi besöker dig en gång per år för att diskutera ditt företags utvecklingsbehov och vid önskemål också utnyttja de utvecklingsverktyg som finns framtagna inom IUC Sverige. Vid behov kan vi självklart ha fler kontakter.
  • Genom ett samarbete med TEK Kompetens erbjuds du även möjligheter till ett stort utbud av behovsstyrda utbildningar och branschöverskridande nätverk till rabatterade priser. Det blir enkelt för dig som företagare – allt i ett!
  • Samarbetet med TEK innebär också att överskotten i de båda organisationerna investeras i modern utrustning på gymnasieskolorna i Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm. Hittills har 13 miljoner kronor investerats.

Serviceavgift

Partnerskapet innebär en årlig serviceavgift som är avdragsgill och baseras på antalet anställda, enligt nedan:

Antal anställda  Avgift per år och person 
1-2 450 kronor
3-24 420 kronor
25-99 380 kronor
100-200 340 kronor
> 200 Ingen avgift

Är du redan medlem i TEK Kompetens får du ett automatiskt partnerskap i IUC Halland och vice versa.

Om du vill bli partner till IUC Halland - fyll i denna avsiktsförklaring och skicka den till oss, så kontaktar vi dig. 

Det här är vår styrelse