iuc-halland-tek-2.png

Ett nätverk med örat mot marken

IUC Halland samarbetar med flera parter för att ta vara på den utvecklingskraft och de idéer som finns i samhället.

IUC Halland är en del av IUC Sverige, ett nationellt nätverk av regionala industriella utvecklingscentra - ett nätverk med örat mot marken. 
TEK Kompetens är ett nätverk med 400 företag och organisationer och genomför 500 utbildningar och nätverksmöten varje år.
De halländska kommunerna och Region Halland arbetar tillsammans med oss och andra organisationer för att ta vara på den utvecklingskraft och de idéer som finns i samhället.