15361-36AT.JPG

Kompetens för framtidens industriföretag

IUC Halland kommer att söka EU-medel till kompetensutveckling. Allt för att stärka företagens kompetens, konkurrensförmåga och medarbetarnas anställningsbarhet. Programmet kommer att pågå under fem år.

Insatserna består både av utbildning för medarbetare och organisationsutveckling. Programmet kommer att pågå under fem år med start i början av 2015. Under denna period erbjuds möjlighet att delta i flera olika projekt och innehållet anpassas efter företagens behov.

Utbildningarna finansieras med projektmedel och därför kommer deltagaravgiften att vara låg. 

Alla industriföretag i Halland är välkomna att delta i programmet. För att ni ska få mer information om vilka möjligheter som erbjuds under programmets gång behöver ni fylla i och skicka:

  1. Undertecknad avsiktsförklaring
  2. Företagsinformation
  3. Ni erbjuds möjlighet att ta del av kompetens- och tillväxtana-lysverktyg, kryssa Ja i företagsinformationen om ni önskar detta.

Underlag för företagsinformation och avsiktsförklaring hittar du här 

Denna information skickas till företag i flera olika nätverk och därför kan ni få utskicket från flera olika håll. Vi ber om överseende med detta.