cobweb-959578_640.jpg

Utbildningar och Nätverk

IUC Hallands samarbetspartner TEK Kompetenspartner har ett brett nätverk att erbjuda.

Samarbetet innebär att IUC Hallands medlemmar kan ta del av det breda nätverk som TEK Kompetenspartner har byggt upp. Syftet med nätverken är att få ett erfarenhetsutbyte mellan människor inom olika yrkesgrupper som arbetar med liknande arbetsuppgifter.

Mer information om TEK