Pågående projekt.jpg

Pågående projekt

IUC Hallands uppgift är att stödja utvecklingen av Hallands industriföretag. Det sker via projektverksamhet.

Att hitta nationella och internationella utvecklingsmedel som kommer de halländska industriföretagen till gagn är ett av IUC Hallands uppdrag. Det pågår flera projekt i dagsläget hos oss på IUC Halland. Klicka dig gärna vidare i menyn och läs mer om respektive projekt.