Digiresan

Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter stärker vi företags konkurrenskraft.

Kompetensutveckling

I Digiresan erbjuds dina medarbetare kompetensutvecklingsaktiviteter som bidrar till ökad kompetens inom digitalisering. Digiresan finansierar alla aktiviteter och ni som företag står för tiden. Detta är a win-win situation för alla inblandade!

Resan börjar med att vi tillsammans med företagsledningen analyserar företagets behov av digitalisering och digital kompetens. Resultatet sin tur ligger till grund för vilka aktiviteter vi erbjuder under resans gång.

Digitalisering är ett brett ämne och vi har ringat in ett antal områden som vi ska täcka upp med aktiviteter för digitalisering, om digitalisering och i digitalisering:

  • digitalisering (övergripande)

  • produktionsutveckling

  • industriell elteknik

  • drift och underhåll

  • organisation och ledarskap

  • IT

Vad ingår?

  • analys - företagets och de enskilda medarbetarnas behov av kompetensutveckling inom digitalisering

  • kompetensutvecklingsplan - för företagets medarbetare

  • kompetensutvecklingsaktiviteter - en mix av utbildningar, coachning och seminarier

 

Digiresan Kompetensutveckling går hand i hand med projektet Indigo.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att vara med? Kontakta Erika Gyllensvaan på erika@iuchalland.se eller 0733-80 86 44.

 

Läs mer på www.digiresan.nu  

 

Om Digiresan

Digiresan är framtaget för att stödja små och medelstora företag inom industrin och den industrinära servicesektorn i Västra Götalandsregionen och Halland med företags- och kompetensutveckling inom digitalisering. Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Europeiska Socialfonden och pågår fram till januari 2021. Genom behovsanpassade utbildningar och omvärldsbevakning utvecklar vi verksamheters effektivitet och konkurrenskraft. Vi erbjuder en mix av utbildningar, coachning, seminarier och erfarenhetsutbyte för digitalisering, om digitalisering och i digitalisering utifrån ditt företags behov och möjligheter.

Stödjer små och medelstora företag

Digiresan riktar sig till små och medelstora företag med max 250 anställda som verkar inom tillverkningsindustrin eller den industrinära servicesektorn i Västra Götalandsregionen och Halland.

Fem samarbetspartners

IUC Halland är en av fem partners tillsammans med Göteborgs Tekniska College, IDC West Sweden, IUC Sjuhärad och IUC Väst. Inom ramen för projektet erbjuder vi ett brett utbud av aktiviteter för både företag och individ och där kompetensutbyte och nätverkande med andra företag ger mervärde och inspiration.