Digitaliseringslyftet-IUC-Halland.jpg

INDIGO Halland

Vill ni utveckla ert företags digitala kompetens och utnyttja ny teknik för att inte tappa konkurrenskraft? Var med i INDIGO!

 

Kika gärna på vår korta film nedan om programmet INDIGO! 

Vad är Digitalisering?

Allt fler pratar om digitalisering och vad det faktiskt är. I INDIGO får små och medelstora industriföretag svar på många frågor i ämnet samt startar och genomför ett verkligt case.

Digitalisering ger allt från eektvisering i produktion till uppkopplade produkter och nya aärsmodeller. Det ger även nya möjligheter vid marknadsföring, sälj, kundsupport och administration.

Alla företag har olika framgångsfaktorer, utmaningar och konkurrensmöjligheter i det nya digitala teknikskiftet. Hur påverkas ni?

Vad är INDIGO?

INDIGO är ett utvecklingsprogram framtaget av IUC-bolagen i Sverige. Att digitalisera kan bidra till att höja kundvärdet, öka konkurrensförmågan, effektivisera processerna och minska slöseri av tid och resurser. I INDIGO kombinerar vi individuell företagscoachning  av erfarna experter med givande kunskapsseminarier för bästa resultat.

INDIGO har plats för 24 företag och pågår fram till 31 december 2018. Programmet pågår ca 6 månader och riktar sig till företagsledningen. 

 

Ni får i INDIGO:

ANALYS OCH HANDLINGSPLAN:

4 timmar individuell coachning för varje deltagande företag.

COACHNING:

16 timmar individuellt anpassad coachning baserat på företagets handlingsplan.

KUNSKAPSSEMINARIER:

3 seminarier baserade på programmets deltagare och dess gemensamma utmaningar.

STUDIEBESÖK:

Halvdags studiebesök hos ett företag som genomfört en digitaliseringsresa. 

UPPFÖLJNING:

Individuell uppföljning och reviderad handlingsplan.

 

Information och anmälan

För mer information och anmälan kontakta Erika Gyllensvaan på erika.gyllensvaan@iuchalland.se eller 0733-80 86 44.

 

AVGIFT:

Den totala investeringen för ert företag är 10 000 kr exkl. moms (plats för två – tre deltagare/företag). Lika mycket skjuts till av Tillväxtverket som medfinansierar INDIGO.

Programmet genomförs med finansiellt stöd från Tillväxtverket.

 

Varmt välkommen att kontakta IUC Halland för mer information!