Digitaliseringslyftet-IUC-Halland.jpg

INDIGO Halland

Vill ni utveckla ert företags digitala kompetens och utnyttja ny teknik för att inte tappa konkurrenskraft?

 

Kika gärna på vår korta film nedan om programmet INDIGO! 

Vad är Digitalisering?

Allt fler pratar om digitalisering och vad det faktiskt är. I INDIGO får små och medelstora industriföretag svar på många frågor i ämnet samt startar och genomför ett verkligt case.

Digitalisering ger allt från eektvisering i produktion till uppkopplade produkter och nya aärsmodeller. Det ger även nya möjligheter vid marknadsföring, sälj, kundsupport och administration.

Alla företag har olika framgångsfaktorer, utmaningar och konkurrensmöjligheter i det nya digitala teknikskiftet. Hur påverkas ni?

Vad är INDIGO?

INDIGO är ett utvecklingsprogram framtaget av IUC-bolagen i Sverige. Här kombinerar vi workshops med företagsspecifik coachning på hemmaplan. I en inledande analys tittar vi på hur det ser ut i ert företag nu och vilka utmaningar ni står inför. Under sex workshoptillfällen arbetar ni sedan med strategi och plan kring ett eget case. Vi kommer att jobba med begreppen tjänstedesign och service blueprint, för att identifiera de områden där nya digitala lösningar skapar affärsnytta för er. Ni får också en erfaren affärsutvecklingscoach med digital kunskap, som står till ert förfogande under fem halvdagar för att realisera strategierna - då blir det verkstad! Den totala investeringen för ert företag är 10 000 kr exkl. moms (två – tre deltagare). Lika mycket skjuts till av Tillväxtverket som medfinansierar INDIGO.

Programmet genomförs med finansiellt stöd från Tillväxtverket.

Är du intresserad?

Kontakta Urban vars kontaktuppgifter finns här bredvid.

 

Varmt välkommen att kontakta IUC Halland för mer information!