Kickstart_banner.jpg

Kickstart

Nu kickstartar IUC Halland digitaliseringen!

Digitalisering är en av de största drivkrafterna för industri- och teknikbolagens utveckling och framgång. Vilka är ditt företags framgångsfaktorer, utmaningar och konkurrensmöjligheter i detta teknikskifte? Hur påverkas ni? Vad kan ni göra?

IUC Halland kan med start under hösten 2017 erbjuda två nya program för små och medelstora företag med industriell och industrinära verksamhet. KickStart Digitalisering ger företag praktisk hjälp att rivstarta sitt digitaliseringsarbete. Satsningen vänder sig till små och medelstora tillverknings- och teknikföretag som vill öka sin kompetens inom området för att ta tillvara på framtidens möjligheter.

KickStart Digitalisering™ är en inspirerande workshopserie på tre tillfällen (9/11, 23/11 och 7/12) för företag som vill utveckla sin förståelse för och kompetens kring digitalisering för att lättare kunna anpassa sig till den industriella utvecklingen.

Genom att delta i KickStart Digitalisering får du och ditt företag bland annat:

• Möjlighet att KickStarta digitaliseringsarbetet tillsammans med andra lokala företag

• Input och kunskap att ta med till strategiska diskussioner i företagsledning och styrelse

• Praktisk hjälp att komma igång med ert digitaliseringsarbete

• Få inspiration och tillgång till goda exempel inom olika områden

• Tillgång till ett lokalt och nationellt nätverk 

Målgrupp

KickStart Digitalisering är en aktivitet som riktar sig till små och medelstora tillverknings- och teknikföretag med verksamhet i Halland. 2-3 personer per företag på ledningsnivå eller i strategiska beslutspositioner kan medverka kostnadsfritt i programmet.

Datum och upplägg för workshopserien:

Torsdag 9 november – Inspirationsseminarium 9.00-16.00 Nya perspektiv och idéer
.

Torsdag 23 november – Workshop 9.00-13.00  Identifiera företagets möjligheter
.

Torsdag 7 december – Workshop 9.00-13.00 Landa i aktiviteter för fortsatt arbete.

 

Läs mer om Kickstart Digitalisering

Anmäl dig här!

Kickstart Digitalisering Halland arrangeras av IUC Halland i samarbete med Teknikföretagen och IF Metall och finansieras av Tillväxtverket.

 

INDIGO är ett utvecklingsprogram framtaget av IUC-bolagen i Sverige. Här kombinerar vi workshops med företagsspecifik coachning på hemmaplan. I en inledande analys tittar vi på hur det ser ut i ert företag nu och vilka utmaningar ni står inför. Under sex workshoptillfällen arbetar ni sedan med strategi och plan kring ett eget case. Vi kommer att jobba med begreppen tjänstedesign och service blueprint, för att identifiera de områden där nya digitala lösningar skapar affärsnytta för er. Ni får också en erfaren affärsutvecklingscoach med digital kunskap, som står till ert förfogande under fem halvdagar för att realisera strategierna - då blir det verkstad! Den totala investeringen för ert företag är 10 000 kr exkl. moms (två – tre deltagare). Lika mycket skjuts till av Tillväxtverket och Region Halland som medfinansierar INDIGO.

Se film om INDIGO här

Läs mer om INDIGO i broschyren till höger om du sitter vid en dator, eller längst ner på sidan om du tittar via mobilen.

 

För anmälan och mer information, kontakta:

Urban Thuresson, projektledare IUC Halland


urban.thuresson@iuchalland.se

072-5095320  

 

Programmet genomförs med finansiellt stöd från Tillväxtverket.