Kickstart_banner.jpg

Kickstart

Nu kickstartar IUC Halland digitaliseringen!

Digitalisering är en av de största drivkrafterna för industri- och teknikbolagens utveckling och framgång. Vilka är ditt företags framgångsfaktorer, utmaningar och konkurrensmöjligheter i detta teknikskifte? Hur påverkas ni? Vad kan ni göra?

IUC Halland kan erbjuda Kickstart för små och medelstora företag med industriell och industrinära verksamhet. Kickstart Digitalisering ger företag praktisk hjälp att rivstarta sitt digitaliseringsarbete. Satsningen vänder sig till små och medelstora tillverknings- och teknikföretag som vill öka sin kompetens inom området för att ta tillvara på framtidens möjligheter.

Kickstart Digitalisering™ är en inspirerande workshopserie på tre tillfällen för företag som vill utveckla sin förståelse för och kompetens kring digitalisering för att lättare kunna anpassa sig till den industriella utvecklingen.

Genom att delta i Kickstart Digitalisering får du och ditt företag bland annat:

• Möjlighet att Kickstarta digitaliseringsarbetet tillsammans med andra lokala företag

• Input och kunskap att ta med till strategiska diskussioner i företagsledning och styrelse

• Praktisk hjälp att komma igång med ert digitaliseringsarbete

• Få inspiration och tillgång till goda exempel inom olika områden

• Tillgång till ett lokalt och nationellt nätverk 

Målgrupp

Kickstart Digitalisering är en aktivitet som riktar sig till små och medelstora tillverknings- och teknikföretag med verksamhet i Halland. 2-3 personer per företag på ledningsnivå eller i strategiska beslutspositioner kan medverka kostnadsfritt i programmet.

Läs mer om Kickstart Digitalisering

Är du intresserad?

Just nu har vi inte några Kickstart workshops inplanerade. Kontakta Urban Thuresson på urban.thuresson@iuchalland.se eller 072-509 53 20 för mer information. 

 

Kickstart Digitalisering Halland arrangeras av IUC Halland i samarbete med Teknikföretagen och IF Metall och finansieras av Tillväxtverket.