Header-Marknadslyftet2.jpg

Marknadslyftet

Genom Marknadslyftet får västsvenska företag unik och konkret hjälp att utvecklas med stöd av noga utvalda experter. Inriktningen är mot både marknadsutveckling och mindset – hur företaget och dess medarbetare uppfattar sig själv.

Utvecklingsinsatsen är nu inne på de sista månaderna och företagen är mycket nöjda. Så här beskriver de nyttan av att ha deltagit och dessa effekter hos företagen av att vara med i EU-projekt framkommer i utvärderingen, som du kan läsa om här.

I första skedet har ett fyrtiotal företag fått hjälp att analysera sitt nuläge och skapa handlingsplaner, i nästa steg har 25 av företagen valts ut i hård konkurrens för att få stöd vid det praktiska genomförandet av handlingsplanerna. Detta långsiktiga stöd, vågar vi påstå är unikt i projektvärlden. 

Widal Industri om Marknadslyftet

"Vi har ändrat hela tankesättet i bolaget." - Peter Widal, Widal Industri AB

Projektets mål är att deltagande företag ska öka sin konkurrenskraft genom att utveckla och genomföra marknadsorienterade strategier för expansion på nya eller befintliga marknader, med nya eller befintliga produkter, och med tillhörande tjänster. Marknadslyftet vänder sig till små och medelstora företag med tillverkning eller industrinära tjänster i Halland och Västra Götaland. För att nå dit, jobbar företagen med två fokusområden:

a) affärs/marknadsutveckling, med fokus på affärsmodell, produkter och organisation

b) ”mindset”, med fokus på attityder, värderingar, gruppdynamik och företagskultur

Experthjälp leder till resultat

Deltagande företag får ökad kunskap om marknadsutveckling och ökad förmåga att arbeta strategiskt för att vinna andelar på ny eller befintlig marknad eller mot nya kunder/kundsegment. Arbetsmetoderna bygger på forskning kring tillväxt för SME-företag och alla företag har fått experthjälp under sin utvecklingsresa. Läs om forskningen här

På lång sikt förväntas projektet leda till:

  • industriföretag som tillväxer på nya marknader
  • ökad lönsamhet på befintliga marknader
  • företagen blir mer affärsmässiga och marknadsorienterade
  • fler små och medelstora industriföretag som expanderar
  • ökad konkurrenskraft för små och medelstora industriföretag
  • fler produkter kommersialiseras både på inhemsk och exportmarknad
  • jobbskapande, fler kvinnor och män kommer i arbete
  • en inkluderande tillväxt genom ökad medvetenhet om jämställdhet, lika möjligheter och ickediskriminering

Som en del i Marknadslyftet har tre utvecklingsdagar anordnats, dagar som gett de medverkande företagen chansen att utvecklas inom tre viktiga områden som forskningen identifierat som avgörande för tillväxt. Klicka här för mer information om utvecklingsdagarna.

Företagen har utvecklats så väl, att vi kan säga att vår metod har resultatgaranti.

 

Se gärna vår korta film om Marknadslyftet nedan!

 

Projektet är beviljat av Tillväxtverket, ägs av IUC Halland, samverkar med TEK Kompetens och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland.