Header-Marknadslyftet2.jpg

Marknadslyftet

Marknadslyftet är ett projekt där 40 västsvenska företag får unik och konkret hjälp att utveckla sin produkt eller marknad av noga utvalda experter.

 

 Se gärna vår korta film om Marknadslyftet nedan!

 

I första skedet får företagen hjälp att analysera sitt nuläge och skapa handlingsplaner, i nästa steg får 25 av företagen stöd vid det praktiska genomförandet av handlings-planerna. Detta långsiktiga stöd, vågar vi påstå är unikt i projektvärlden. Över 400 företag har fått chansen och av dessa väljs slutligen 25 företag ut i hård konkurrens.

Projektets mål är att deltagande företag ska öka sin konkurrenskraft genom att utveckla och genomföra marknadsorienterade strategier för expansion på nya eller befintliga marknader, med nya eller befintliga produkter, och med tillhörande tjänster. Marknadslyftet vänder sig till små och medelstora företag med tillverkning eller industrinära tjänster i Halland och Västra Götaland.

 

Experthjälp ska leda till resultat

Förväntat resultat av Marknadslyftet för deltagande företag är att de får ökad kunskap om marknadsutveckling och ökad förmåga att arbeta strategiskt för att vinna andelar på ny eller befintlig marknad eller mot nya kunder/kundsegment.

 

 

På lång sikt förväntas projektet leda till:

  • industriföretag som tillväxer på nya marknader
  • ökad lönsamhet på befintliga marknader
  • företagen blir mer affärsmässiga och marknadsorienterade
  • fler små och medelstora industriföretag som expanderar
  • ökad konkurrenskraft för små och medelstora industriföretag
  • fler produkter kommersialiseras både på inhemsk och exportmarknad
  • jobbskapande, fler kvinnor och män kommer i arbete
  • en inkluderande tillväxt genom ökad medvetenhet om jämställdhet, lika möjligheter och ickediskriminering

 

 

Som en del i Marknadslyftet anordnas tre utvecklingsdagar som ger de medverkande företagen chansen att utvecklas inom tre viktiga områden som forskningen identifierat som avgörande för tillväxt. Klicka här för mer information om utvecklingsdagarna.

 

 

Projektet är beviljat av Tillväxtverket och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden samt medfinansieras av Region Halland.