Header-Marknadslyftet2.jpg

Utvecklingsdagarna

Som en del i Marknadslyftet anordnas tre utvecklingsdagar som ger de medverkande företagen chansen att utvecklas inom tre viktiga områden.

Transformeraprocessen i Marknadslyftet bygger på en modell formad ur den forskning som finns kring Entrepreneurial Orientation (EO) och bygger på tre huvudteman: Tillväxtintention, Organisatoriskt Stöd och Nätverkskapacitet. Målsättningen med konceptet är att skapa ett inspirerande, repeterbart koncept som utvecklar ett tillväxtorienterat MINDSET för de medverkande bolagen.

Syftet med den första utvecklingsdagen var att skapa insikt kring vilken skillnad rätt fokus och mindset faktiskt har för tillväxt. Att vilja och våga växa! Maria Engström Eriksson var med oss hela dagen. Maria är föreläsare med hjärnan, ledarskap och medarbetarskap som specialitet. Under dagen togs bland annat följande saker upp:

 •  Hur ser det ut i den egna organisationen?
 •  Är företagens utveckling nu tydligt uttalad och brett förankrad i form av gemensamma visioner och målbilder bland strategiska nyckelaktörer (ägare och ledning).
 •  Varför är det viktigt att den är förankrad och uttalad? Hur gör man? Hur får man alla med sig?
 •  Hur kan man använda detta i sin handlingsplan?
 •  Hur fungerar människan och vår hjärna i förhållande till ovan? Neuroscience och ledarskap?

Se intervjun med Maria Engström Eriksson:

 

Syftet med andra utvecklingsdagen var att medvetengöra de strukturer och rutiner som behövs i verksamheten för att driva och stödja strategisk affärsutveckling och som är uppbyggt efter de utmaningar och den framtidsvision man har. Under dagen, som leddes av Joel Hegardt, togs bland annat följande saker upp:

 •  Vilka olika typer av organisatoriska stöd finns det att luta sig mot när det kommer till strategiskt utvecklingsarbete och större marknadsfrågor?
 •  Hur kan man systematisera och få stöd för sitt marknadsstrategiska (och operativa) arbete genom digitala verktyg?
 •  Vad kan vi själva göra och förbättra, vilka kompetenser vill vi ha mer långsiktigt (även om det är externa) till vår marknadsutveckling och hur systematiserar vi det?

Se intervjun med Joel Hegardt:

 

 

 

 

Syftet med tredje utvecklingsdagen var att öka förståelsen kring hur man på ett positivt och tillväxtdrivande sätt kan arbeta med sina nätverk och varför det är viktigt. Förmåga att systematiskt utnyttja och använda information och kontakter i företagets omgivning för att möta och hantera strategiska utmaningar i verksamheten. Under dagen, som leddes av Jonas Friberg och Linda Björck, togs bland annat följande saker upp:

 •  Hur kan nätverkande på rätt sätt hjälpa företagstillväxten?
 •  Vilka delar är bra att ta in externt och vad bör man fokusera på att bygga upp själv?
 •  Vad kan man göra för att öka sitt fokus på det som är kärnverksamheten?
 •  Hur har andra gjort som har lyckats?
 •  Kan man digitalisera sitt nätverkande?

Se intervjun med Jonas Friberg:

 

Projektet är beviljat av Tillväxtverket, ägs av IUC Halland, samverkar med TEK Kompetens och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland.