Header-Marknadslyftet2.jpg

Vad tycker deltagarna?

För att ta reda på vad de företagen tycker om Marknadslyftet hittills har intervjuer genomförts med några av de medverkande.

När Marknadslyftet nu går in i fas 2, har Kontigo, som står för Marknadslyftets externa utvärdering och ska kontrollera så att projektet uppfyller sina mål, kommit med en ny delrapport som visat sig vara mycket positiv. Ett stort antal av företagen i Marknadslyftet har som mål att växa eller är redan nu i en stark expansionsfas och ser därför Marknadslyftet som ett sätt att få extern expertis i deras tillväxtresa. Flertalet medvetande företag menar att de saknar tid, struktur och konkreta verktyg att arbeta aktivt och strategiskt med att utveckla försäljning och marknad, och ser därför Marknadslyftet som ett sätt att få tillgång till kompetens och konkret stöd i detta. En betydande andel av företagen menar att de även behöver hjälp med att utveckla sin marknadsföring både för nationella och internationella marknader och ser projektet som en möjlighet till detta. Projektet upplevs som helhet ha skapat ett högt mervärde hos merparten av företag. Den externa konsultinsatsen och arbetet med handlingsplanen upplevs ha skapat mest konkret nytta. Projektets inriktning uppfattas som mycket relevant för företagen, vilket också bidrar till ett högt engagemang. Företagens egna mål och drivkrafter ligger överlag i linje med projektets övergripande mål.

Läs hela rapporten via länken till höger.

 

Så här säger några av de med medverkande:

 

Fredrik Wahlberg, säljare på Systeminstallation.
– Jag tycker att Marknadslyftet är ett väldigt intressant projekt, där ett EU-stöd verkligen gör skillnad eftersom projektet drivs av en stark vilja att åstadkomma något bra för företagen i Halland. Vi drar särskild nytta av Marknadslyftet genom den hjälp vi får att fokusera på rätt saker för att nå tillväxt, både i Halland och på andra marknader. Vi har stora förhoppningar om att bli ett av de utvalda 25 företagen som får chansen till fortsatt specialisthjälp med vår affärsplan. 

 

Magnus Elmblad, VD på Lagafors.

– Marknadslyftet har varit mycket givande än så länge. Något som särkilt inspirerat oss var besöket från Niklas Forser på Leverage konsult. Han gav oss en plan att jobba vidare på. Hela ledningsgruppen var med under den dagen, vilket var bra för då blev alla införstådda i projektet direkt. Handlingsplanen vi fick är ett bra verktyg att ha som bas, när vi uppfyllt målen så sätter vi nya. Vi ser fram emot uppföljningen.

Ammi Schaffler, en av grundarna av SmellWell AB.
– Vi tycker att vårt medverkande i Marknadslyftet har gjort att vi fått en opartisk inblick i vårt företag och att vi därför kunnat identifiera både styrkor och svagheter. Vi har genom vårt möte med konsultfirman Leverage fått en aktiv handlingsplan som gjort att vi tvingats styra upp vissa bitar som vi annars troligen hade skjutit lite på. 
Projektet är beviljat av Tillväxtverket och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden samt medfinansieras av Region Halland.