cobweb-959578_640.jpg

Smart Industri i Regionerna 2.0

Syftet med projektet är att stödja industriföretagens hållbara utveckling mot ökad konkurrenskraft, dels genom att identifiera och matcha företagens utvecklingsbehov mot rätt stödinsats och dels genom att utveckla företagens attraktivitet som arbetsgivare.

Det behövs en uppsökande verksamhet där industriföretagens behov kan fångas, analyseras, förstås och omsättas till konkreta aktiviteter. Denna verksamhet vill vi utveckla genom att systematiskt genomföra och dela behovsinventeringar och företagsanalyser mellan regionala aktörer och kommunala näringslivs- organisationer. Detta medför att vi bättre kan matcha industriföretagens behov mot tillgängliga utvecklingsprojekt och aktörers erbjudande samt mot expertis inom eller utanför regionen. Vi ska också  knyta industrins kompetensförsörjningsbehov närmre mot det lokala utbildningsväsendet genom att etablera och utveckla arbetssätt som syftar till att erbjuda PRAO, APL, Lärling, Teknikworkshops och Innovation Camps med inriktning mot hållbarhet och i samband med detta erbjuda industriföretag arbetsplatsutvärdering genom eleverna.

 

I detta projekt:

Fånga, analysera, förstå och omsätta industriföretagens behov till konkreta aktiviteter genom att systematiskt genomföra och dela behovsinventeringar och företagsanalyser

Matcha industriföretagens behov mot tillgängliga utvecklingsprojekt och aktörers erbjudande samt mot tillgänglig expertis inom eller utanför regionen med hjälp av Industriell Dynamik. Se filmen nedan för mer information om Industriell Dynamik.

Stödja kommunernas näringslivsorganisationer i sitt arbete att stödja och utveckla tillverkande industri och därigenom nå avsevärt fler företag i målgruppen, det vill säga ökad medvetenhet om möjligheter till stöd hos industriföretag genom ett ökat antal kontakter och bättre behovsinventeringar.

Skapa lärprocesser i syfte att bättre matcha utveckla riktade utvecklingsinsatser mot industriföretagens behov.

 

Se gärna vår korta film om Industriell Dynamik nedan!