Vi hjälper dig.jpg

Verksamhetsidé

Inom IUC Hallands verksamhet ingår flera olika uppdrag.

Vår verksamhetsidé

IUC Halland ska vara en aktiv partner för industrins utveckling i Halland genom att se till att företagen kan få del av de utvecklingsmedel som finns nationellt och internationellt, samt stödja kunskapsöverföring mellan företag, så kallad teknikmäkling.
IUC Halland kan både förmedla kontakter till bidragsgivare och äga/driva gemensamma utvecklingsprojekt med industrin.